funny 52018-07-05T00:50:45+05:00

Zaruri nahi har rishta khoon ka ho, kuch rishte khoon chusne ke bhi hote hain