funny 82018-07-05T00:49:49+05:00

Har shakhas ke andar ek ghinona insaan chupa hota hai Jo sirf shanakhti card par nazar ata hai