2018-07-05T00:53:43+05:00

Bohat dukh diye hain Aye Khuda tere ek banday ne