sad 32018-07-05T00:53:10+00:00

Majburiyan tum par aain aur tanha hum ho gye