Inspirational7 2018-07-05T01:15:05+00:00

Maazi ko badal nahi sakte magar haal aur mustaqbil aaj bhi hamari muthi mein hain