2018-07-05T01:04:40+00:00

Mushkilen hamesha qabil logon ke raaste mey hi ati hain