motivation 2 2018-07-05T01:05:07+00:00

Nakami kabhi bhi tum se kamyab hone ka azam nahi cheen sakti