motivation 4 2018-07-05T01:03:44+00:00

Tumhen koi tab tak nahi haraa sakta jab tak tum khud se na haar jao