motivation 6 2018-07-05T01:05:40+00:00

Manzil bhatak kar hi milti hai, gumraah wo hota hai jo ghar se hi nahi nikalta