reality 3 2018-07-05T01:06:45+00:00

Apne siwa apna koi bhi nahi hota, apni qadar keejiye