love 12 2018-07-05T00:59:58+00:00

Ghalati uski ho ya meri rishta tou hamara hai na